Κατ’ Οίκον Ιστορία

my_student

Θα ακολουθήσει σύντομα ανάρτηση στη New Diaspora, όπου γράφω για την καινούργια μου εμπειρία: Διδασκαλία στο σπίτι Νέων Ελληνικών, Αρχαίων και Ιστορίας Α΄Γυμνασίου. Γι’ αυτό και δε θα σας κάνω τώρα σχετική ανάλυση. Είπα, όμως, να καταγράφω τη διαδικασία του μαθήματος ελληνικής Ιστορίας σε ένα καινούργιο ιστολόγιο, ώστε αφενός να έχω εύκαιρη την πληροφορία, αν χρειαστεί να ξανακάνω το ίδιο μάθημα με κάποιο άλλο από τα παιδιά μας, κι αφετέρου, να μπορώ να τη μοιραστώ με όποιον άλλον τη βρει πιθανώς πρακτική.

Ιδού, λοιπόν, το καινούργιο μου δημιούργημα, Κατ’ Οίκον Ιστορία – απολαύστε!

1 thought on “Κατ’ Οίκον Ιστορία

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s